Siłownie Plenerowe | Kliknij >>>

Urządzenia do ćwiczeń stanęły przy dwóch ulicach w Lubartowie: Różanej i Gagarina. Koszt realizacji to ponad 190 tyś zł. Część pieniędzy pochodziło z Ministerstwa Sportu i Turystyki.