NASZ PROGRAM

kwwlub

Wspólny Lubartów to program składający się z 5 filarów, które realizujemy i wprowadzamy w Lubartowie.

 

1. Rozwój gospodarczy i inwestycje

- Rozbudowa strefy gospodarczej/ekonomicznej w Lubartowie, „uzbrajanie” obecnie posiadanych terenów inwestycyjnych.
- Pozyskiwanie nowych terenów inwestycyjnych, Budowa drogi bocznej od ul. Koźmińskiego.
- Zawiązanie klastra energii, dzięki któremu mieszkańcy i przedsiębiorcy z Lubartowa będą mogli kupować tańszą energię – Kogeneracja.
- Pomoc przedsiębiorcom na każdym etapie inwestycji.

 

2. Infrastruktura  i transport 

- Rozbudowa Komunikacji Publicznej,
- Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach 3 Maja, Chopina i Parkowej wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic.
- Budowa i rozbudowa sieci wodociągowo- kanalizacyjnej w Lubartowie – sieć sanitarna: Zygmunta II Augusta, Stefana Batorego, Królów Polskich, Lipowa, sieć wodociągowa: Królów Polskich, sieć sanitarna: Piaskowa, Szafirowa, Rubinowa, Turkusowa, Polna, sieć wodociągowa: Wschodnia, Szafirowa, Piaskowa.
- Budowa parkingu Park & Ride przy ul. Szaniawskiego w Lubartowie.
- Budowa ścieżki rowerowej w ul. Lubelskiej na odcinku od ul. Lipowej do ul. Tysiąclecia po stronie zachodniej.
- Budowa parkingu Park & Ride przy ul. Kościuszki w Lubartowie wraz ze stacją ładowania pojazdów elektrycznych.
- Budowa ulicy Wschodniej na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Łąkowej wraz z budową odwodnienia.
- Budowa odwodnienia i odtworzenie nawierzchni ulic w osiedlu domków jednorodzinnych 3 Maja.
- Rewitalizacja terenów miejskich na osiedlu 3 Maja.
- Rewitalizacja targu miejskiego (lata 2024- 2026).
- Rewitalizacja Parku Miejskiego (lata 2025 – 2027).
- Rewitalizacja centrum Lubartowa (lata 2025 – 2027), przebudowa fontanny i placu Rynek I oraz placu Piłsudskiego, zagospodarowanie terenu po starym żłobku w centrum, z naciskiem na zielone rodzinne skwery.
- Budowa obwodnicy zachodniej.

 

Przebudowy ulic (gotowa dokumentacja):
Bolesława Śmiałego, Stefana Batorego, Zygmunta II Augusta, Cichej wraz z rondem, Waryńskiego, Łącznika ulic Legionów – Piękna, Leśnej, Osikowej, Akacjowej wraz z odwodnieniem na odcinku Wierzbowa – Mucharskiego, Al. Zwycięstwa, budowa łącznika Bukowa – Cisowa, Zygmunta I Starego, Boczna Partyzanckiej, chodnik pomiędzy Wierzbową a Bukową, bocznej Wojska Polskiego – na granicy gminy, Do Hovetu, chodnik na Mucharskiego, Boczna Krańcowej.

Przebudowa ulic (dokumentacja w przygotowaniu):
Tęczowa, Błękitna, Lotników, Bursztynowa na odcinku od Łąkowej do Wschodniej, Rubinowa na odcinku od Piaskowej do działki 46/2 wraz z tą działką, Ametystowa, Rumiankowa, Chabrowa, Makowa, Świerkowa do działki 401/2, Topolowej wraz z łącznikiem Topolowa – Akacjowa, Boczna 3-Maja,Al. Zwycięstwa, Królów Polskich, Klonowa, gen. W.Andersa, Kiwerskiego, Bohaterów Monte Cassino, Armii Ludowej, Czwartaków.

 

3. Opieka społeczna, senioralna, Bezpieczeństwo

- Budowa mieszkań komunalnych i socjalnych.
- Rozwój usług społecznych LOM.
- Granty na rozwój młodzieży (lata 2025 – 2027).
- Centrum aktywności senioralnej i realizacji usług społecznych (lata 2025-2027).
- Rozbudowa monitoringu miejskiego.
- Kolejne doświetlone bezpieczne przejścia dla pieszych.
- Pozyskanie dodatkowych środków zewnętrznych na badania profilaktyczne.

 

4. Edukacja, kultura i sport 

- Dodatkowe środki dla miejskich placówek oświatowych, zwiększenie środków na zajęcia pozalekcyjne, np. modelarstwo, programowanie.
- Dodatkowe środki dla stowarzyszeń.
- Wzmocnienie potencjału, LOK, MBP, Muzeum Ziemi Lubartowskiej.
- Termomodernizacja budynków II Liceum Ogólnokształcącego.
- Budowa Sali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym.
- Budowa budynku z Salą sportową treningową dla Taekwondo, tenisa stołowego, kolarzy.
- Budowa skate – parku przy ul. Mucharskiego, Rozbudowa obiektów MOSIR przy parkowej, Rozbudowa basenu w SP3.
- Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią przy Szkole Podstawowej nr 4, budowa placu zabaw przy Heweliusza.
- Przystosowanie budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Mickiewicza w Lubartowie w celu poszerzenia oferty kulturalno-oświatowo-bibliotecznej skierowanej do mieszkańców, w tym zamieszkujących obszar zdegradowany i rewitalizacji (lata 2025 – 2027).
- Rewitalizacja miejskich obiektów użyteczności publicznej znajdujących się na terenie zdegradowanym (lata 2025 – 2027).

 

5. Ochrona środowiska, rekreacja

- Rozwój Rodzinnych Ogródków Działkowych, Kół Wędkarskich.
- Zagospodarowanie brzegu rzeki Wieprz (lata 2025 – 2027).
- Zawiązanie klastra energii, dzięki któremu mieszkańcy i przedsiębiorcy z Lubartowa będą mogli kupować tańszą energię.
- Kontynuacja wdrażania programów antysmogowych na terenie Lubartowa.
- Rozbudowa instalacji OZE na obiektach użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola).
- Montaż inteligentnego oświetlenia w szkołach i przedszkolach miejskich w obecnej chwili w II LO.
- Rozbudowa Farmy Fotowoltaicznej w PGK.
- Dodatkowe coroczne nasadzenia drzew i tworzenie zielonych skwerków, zielonych rodzinnych oaz.
- Budowanie świadomości ekologicznej.
- Bezpieczeństwo gospodarowania odpadami, w tym stabilizacja cen za odpady, zwiększenie częstotliwości odbioru papieru.

Co udało się zrobić?

Dlaczego My?

Społecznicy, ludzie spełnieni zawodowo i rodzinnie, oddani sprawie, gotowi służyć innym mieszkańcom to Wspólny Lubartów. Wspólne miasto, wspólne sprawy, wspólne działania.

Rozwój infrastruktury

Remonty dróg i chodników, termomodernizacje szkół i placówek, poprawa bezpieczeństwa w Lubartowie, inwestycje strategiczne, Budżet Obywatelski.

Inwestycje, Miejsca pracY

Nowe inwestycje w Lubartowie to nowe miejsca pracy. Mniejsze bezrobocie to szczęśliwi i spełnieni mieszkańcy.

Wspólne działania

Budżet Obywatelski, konsultacje społeczne, Rada Seniorów, wszystkie działania mają na celu wspólne wypracowanie kolejnych ważnych inwestycji na rzecz mieszkańców.

Twoja reprezentacja

Wspólna realizacja założonych i zgłaszanych projektów stała się faktem. Twoja reprezentacja działa skutecznie, Lubartów się zmienia. Zobacz mapę inwestycji.

24/7 Twoje pomysły

Jesteśmy otwarci na nowe pomysły. Zobacz na swoim osiedlu co się zmieniło przez ostatnie kilka lat. Jeśli masz pomysł  - zapraszamy do kontaktu
z radnym Twojego okręgu.

100% Satysfakcji

Nowe parkingi, place zabaw, siłownie plenerowe, drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, remonty szkół, piękny zrewitalizowany park i wiele innych inwestycji.
Udało się - wspólnie 😉