Rewitalizacja Parku Miejskiego | Kliknij >>>

Koszt inwestycji to blisko 11 mln zł. Po remoncie w ogrodzie znajdzie się aż 92 gatunki nowych roślin – m.in. byliny paprocie i krzewy ozdobne, 167 nowych latarni, 78 drewnianych ławek parkowych, 34 ławki kamienne i blisko 30 koszy na śmiecie. W parku stanie też drewniana altana, a wodę w stawie będą napowietrzać gejzery. W tej chwili wykonawca utwardza alejki. Plac przy fontannie oraz schody będą wykonane z kamienia. Trwają też prace przy budowie ogrodzenia od ul. Parkowej.