Budynek przy ul. Farnej | Kliknij >>>

Remont polegał na kompleksowej rewitalizacji budynku. Docelowo budynek stał się siedzibą Punktu Informacji Turystycznej. Zapraszamy Państwa do odwiedzin tego miejsca. Szczegóły: www.turystyka.umlubartow.pl