Inwestycja drogowa przy ulicy Mieszka I | Kliknij >>>
Remont tej drogi to kolejny etap przebudowy jezdni na osiedlu Królów Polskich. W ramach modernizacji zostały wykonane m.in. nowe nawierzchnie z kostki brukowej, zjazdy, regulacje studzienek oraz niezbędne prace związane z odwodnieniem oraz organizacją ruchu. Na ten cel Miasto pozyskało dotacje z Programu Inwestycji Strategicznych.