Przebudowa ulicy Parkowej | Kliknij >>>
Parkowa została przebudowana i w związku z tym zbudowano tam sieć kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni. Dzięki tej inwestycji zniknął problem odprowadzania wody deszczowej z tego rejonu miasta. Wykonano modernizację sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami, zamontowano studzienki rewizyjne, wykonano chodnik i zjazdy z kostki brukowej. Jest nowa nawierzchnia asfaltowa.