Boczna do osiedla mieszkaniowego i Solbetu | Kliknij >>>
Ważna inwestycja miejska ze względu na lokalizację. Oprócz bloków mieszkalnych znajdują się tam firmy i zakłady pracy. W ramach inwestycji powstała nowa nawierzchnia i zatoki postojowe. Przebudowane zostały chodniki oraz istniejąca sieć kanalizacji deszczowej.