Pedagog pracy socjalnej z wychowaniem fizycznym. Koordynator-instruktor Klubu "Senior+" w Lubartowskim Ośrodku Kultury. Organizatorka – instruktorka licznych zajęć, spotkań, warsztatów, wykładów, wystaw, wycieczek kulturalno – edukacyjnych, Członek Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej w Lubartowie.

Borzęcka_Anna-1
Borzęcka_Anna-2
29
Pozostali kandydaci