Dyrektor, Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie, Obecny Radny Rady Miasta Lubartów, Przewodniczący Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Powiatowych Województwa Lubelskiego, Członek Stowarzyszenia Saperów Polskich województwa Lubelskiego, Członek Stowarzyszenia Przyjaciół  Muzeum Zamojskich w Kozłówce, Członek MKTR Relaks Lubartów.

Jaworski_Grzegorz-1
Jaworski_Grzegorz-2
51
Pozostali kandydaci