Magister pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, pracownik SPZOZ w Lubartowie.

Jesionek-_Katarzyna-1
Jesionek-_Katarzyna-2
27
Pozostali kandydaci