Lubartowianka. Związana z miastem całe swoje życie. 42 lata. Ukończyła studia pedagogiczne oraz podyplomowe: zarządzanie w oświacie i oligofrenopedagogika. Nauczycielka w Przedszkolu Miejskim nr 5 i pomysłodawczyni amatorskiej grupy teatralnej RODZICE NA 5. Aktywnie współpracuje ze stowarzyszeniem Klub Abstynenta "Nadzieja", jest członkiem Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w 2021 r. otrzymała nagrodę miasta w kategorii zaangażowanie społeczne.

Głównymi celami w kampanii są: umiejętne wykorzystanie funduszy z Unii Europejskiej na rozwój miasta oraz promowanie edukacji społecznej i budżetowej świadomości wśród mieszkańców. Planuje inwestycje w infrastrukturę: rewitalizacja targowiska miejskiego, rozbudowa obiektów sportowych przy ul. Parkowej, remont kanalizacji burzowej. Jej szczególną troską jest ochrona Rodzinnych Ogrodów Działkowych "RELAKS", w którą jest zaangażowana od lat.

Podkreśla znaczenie edukacji i wyrównywania szans dla dzieci i młodzieży, a także dostępności nauczycieli specjalistów dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Chce zapewnić większe reprezentowanie kobiet w Radzie Miasta, aby patrzeć na problemy z różnych perspektyw-dąży do wspierania udziału młodych kobiet w życiu społecznym i kulturowym.


7 kwietnia - "LUBARTÓW - TO MY". 
Zachęcam wszystkich do wspólnego rozwoju miasta.

JEZIORSKA_Krystyna-1
JEZIORSKA_Krystyna-2
43
Pozostali kandydaci