Magister pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego, pielęgniarka pediatryczna w  Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie, aktywna działalność w zarządzie związków zawodowych pielęgniarek i położnych w UszD Lublin, Społeczny inspektor pracy w UszD.

Kanadys_Aneta-1
Kanadys_Aneta-2
37
Pozostali kandydaci