KUŚMIERZAK_Artur-1
KUŚMIERZAK_Artur-2
Burmistrz_AK

Kilka słów o mnie...

Wiek, data i miejsce urodzenia: 15.09.1980r. – Kock, uczeń lubartowskich przedszkoli i szkół. 

Wykształcenie: 

1. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Ukończone studia doktoranckie na wydziale zarządzania.

2. Politechnika Lubelska – Ukończone studia MBA, Master in Business Administration

3. Prywatna Wyższa Szkoła Businessu i Administracji, Magister Inżynier Ekonomii i Informatyki

4. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie – Pedagogika studia podyplomowe

5. Certyfikat Kompetencji Zawodowych w zarządzaniu krajowym i międzynarodowym transportem drogowym.

Doświadczenie zawodowe: 

Prawie 20 letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych dotyczących zarządzania transportem pasażerskim, zarządzania działami sprzedaży, marketingu, promocji, komunikacji społecznej zarówno w przedsiębiorstwach prywatnych jak i administracji samorządowej w Urzędzie Miasta Lubartów. Członek Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych.


W trakcie pracy w Urzędzie Miasta zainicjowałem oraz brałem czynny udział min. w: zakupie iluminacji świetlnych dla miasta min. Mikołaj, reaktywacji Młodzieżowej Rady Miasta, Zaprojektowaniu i utworzenie komunikacji miejskiej w mieście, organizacji licznych imprez kulturalnych i sportowych min. Dzień Lubartowskiego Seniora, Ogólnopolskich kampaniach promocyjnych „Miasto Rowerów zaprasza” „Inwestuj w Lubartowie”, spotów reklamowych „Lubartów Twoje miejsce” „Lubartów historia Miasta”.


W pandemii akcja maseczki dla każdego mieszkańca, wsparcie dla Lubartowskich Przedsiębiorców poprzez akcję „Lubartów zamawia”, po wybuchu wojny zainicjowałem utworzenie magazynu pomocy Ukrainie wraz z PCK oraz byłem odpowiedzialny za liczne transporty pomocy do miasta partnerskiego Sławuta na Ukrainie oraz do Polskich rodzin mieszkających na Ukrainie w Sławucie i okolicach Lwowa. .

Doświadczenie społeczne: 

1. Autor projektów „Bezpieczne przejścia dla pieszych” z budżetu obywatelskiego Miasta Lubartów w 2017r. oraz w 2023r., które zwyciężyły i zostały wybrane przez mieszkańców do realizacji.

2. Pełnomocnik Burmistrza Miasta Lubartów ds. współpracy z Seniorami.

3. Koordynator Burmistrza Miasta w akcji pomocy Ukrainie po wybuchu wojny na Ukrainie.

4. Aktywnie współpracuje z Młodzieżową Radą Miasta Lubartowa.

5. Od 2023r. Radny Rady Miasta Lubartów.

Motto życiowe: Słucham, rozumiem, działam 

Hasło wyborcze: Pozytywna energia dla Lubartowa 

Zainteresowania: Technologie i innowacje, Kultura i Sport, Podróże   

Języki obce: włoski, angielski - zaawansowane

Rodzina: córka Oliwia absolwentka prawa na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, syn Filip student Politechniki Krakowskiej na wdz. Matematyki i Informatyki

Program

Co chciałbym zrobić dla miasta i jego mieszkańców?

1. Rozwój infrastruktury i transportu publicznego – Prace nad modernizacją dróg, chodników, oraz rozbudowa i poprawa efektywności lokalnego transportu publicznego.

2. Wsparcie dla edukacji – Inwestycje w szkolnictwo, w tym remonty placówek edukacyjnych, nowoczesne pomoce naukowe, programy wyrównawcze dla uczniów oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli.

3. Ochrona środowiska – Promowanie zrównoważonego rozwoju, inicjatywy na rzec czystego powietrza, zwiększenie terenów zielonych.

4. Wsparcie dla kultury i sportu – Budowanie i modernizacja obiektów kultury i sportu, organizowanie wydarzeń kulturalnych i sportowych, wspieranie lokalnych artystów i sportowców oraz promowanie aktywności fizycznej wśród mieszkańców. 

5. Rozwój gospodarczy i wsparcie dla przedsiębiorczości. Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, promowanie innowacji, wsparcie dla start-upów oraz aktywne pozyskiwanie inwestorów.

6. Inicjatywy społeczne i pomocowe: 

Program „Zielone podwórka”: Inicjatywa mająca na celu tworzenie zielonych przestrzeni w mieście, gdzie mieszkańcy mogą odpocząć i dzieci mogą bezpiecznie się bawić, rewitalizacja terenów nad Wieprzem.


„Babcia i Dziadek na linii”: Projekt społeczny, który tworzy sieć wsparcia dla seniorów, umożliwiając im kontakt z wolontariuszami i usługami pomocy w codziennych czynnościach, co zwiększa bezpieczeństwo i komfort życia starszych osób.


„Młodzi w Akcji”: Program zachęcający młodzież do udziału w życiu publicznym poprzez warsztaty, konkursy i staże w urzędach miasta, co może budować poczucie wspólnoty i odpowiedzialności wśród młodego pokolenia.


„Kultura na osiedlach”: Cykliczne wydarzenia kulturalne organizowane w różnych częściach miasta, które integrują społeczność i promują lokalnych artystów.


„Otwarte dane”: Inicjatywa promująca transparentność władz poprzez publikowanie danych i planów rozwoju miasta w łatwo dostępny sposób, umożliwiając mieszkańcom lepsze zrozumienie i udział w procesach decyzyjnych.


7. Działania mające na celu pomoc w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych na działalność Seniorów oraz Młodzieży w naszym mieście.


Co chciałbym zmienić w mieście?

1.Transparentność i dialog społeczny: Budowanie otwartego dialogu z mieszkańcami, wykorzystanie nowoczesnych technologii do komunikacji i konsultacji społecznych. 

2. Polityka mieszkaniowa: Działania na rzecz zwiększenia dostępności mieszkań, wsparcie dla budownictwa społecznego.


Pozostali kandydaci