Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kamionce, Sekretarz stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Honorowy dawca krwi w klubie HDK PCK.

MITURA_Anna-1
MITURA_Anna-2
13
Pozostali kandydaci