Emerytowany policjant. Pełnił funkcje kierownicze. Współpracował z jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami społecznymi. Społecznik.

SZKUTNIK_Leszek-1
SZKUTNIK_Leszek-2
3
Pozostali kandydaci