ZEGAR_Barbara-1
ZEGAR_Barbara-2
7

Magister historii. Nauczyciel dyplomowany w SP3 Lubartów. Wychowawca, rzecznik praw ucznia. Członkini Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego i Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Pozostali kandydaci