Parking przy Batalionów Chłopskich | Kliknij >>>

Długo oczekiwana przebudowa ulicy Batalionów Chłopskich za mojej kadencji stała się faktem. W ramach projektu przy ul. Batalionów Chłopskich powstały 63 miejsca postojowe o wymiarach 2,5x5m. Pozostałe 3 to miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,6x5m. Na parkingu powstały też wyspy oddzielające miejsca, na których została posadzona zieleń.Wybudowano chodnik i ścieżkę rowerową. Odcinek ścieżki rowerowej wzdłuż chodnika posiada nawierzchnię bitumiczną.