Przebudowa ul. Piaskowej i Łąkowej | Kliknij >>>

Ulica Piaskowa i Łąkowa rozbudowana została w zakresie ciągów pieszych, dróg rowerowych i ciągów pieszo rowerowych wraz z infrastrukturą. Pojawiło się nowe oznakowanie ulic oraz nasadzenia roślinności. Inwestycja realizowana była w ramach projektu Mobilny LOF z udziałem środków zewnętrznych. Jej wartość to prawie 2 mln zł.