Przebudowa ulicy Reja | Kliknij >>>

Ta realizacja niewątpliwie wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa w tym rejonie miasta i komfort użytkowania drogi. Wykonano roboty rozbiórkowe, ziemne i wykończeniowe. Nawierzchnia został ułożona z kostki betonowej bezfazowej. Ustawiane zostały krawężniki. Zgodnie z projektem uregulowane zostały też m.in. elementy infrastruktury podziemnej.