Przebudowa ulicy Polesie | Kliknij >>>

Na ulicy Polesie, na tym odcinku pojawiła się nowa nawierzchnia oraz wybudowane zostały też zjazdy z kostki brukowej. Wartość całego projektu to prawie: 5 mln złotych (Polesie + Północna).

Zakres prac dla ul. Polesie
- wykonanie robót rozbiórkowych,
- wykonanie robót ziemnych,
- wykonanie kanału technologicznego oraz zabezpieczenie istniejących sieci teletechnicznych i energetycznych rurami osłonowymi,
- wyrównanie nawierzchni do właściwych spadków poprzecznych i podłużnych,
- wzmocnienie konstrukcji istniejącej jezdni o nawierzchni bitumicznej,
- wykonanie nowej nawierzchni, - wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej na całym odcinku,
- budowa ciągów pieszych.