Remont ulicy Ogrodowej | Kliknij >>>

Dziś ul. Ogrodowa wygląda zupełnie inaczej😀 Nowa nawierzchnia z kostki o szerokości 5 m., krawężniki i odwodnienie. W znaczący sposób poprawiło to estetykę i funkcjonalność tej części Lubartowa😀💪 Remont ulicy był jednym z projektów, jaki mieszkańcy zgłaszali w ramach budżetu obywatelskiego 🧒👦👩🧑 Koszt inwestycji to blisko 400 tys zł.

Zakres wykonanych prac:
☑️roboty przygotowawcze
☑️ roboty rozbiórkowe
☑️mechaniczne wykonanie koryta
☑️podbudowa betonowa
☑️budowa nawierzchni z kostki betonowej
☑️obsadzanie krawężników
☑️regulacja elementów infrastruktury podziemnej
☑️regulacja pionowa studzienek
☑️budowa odwodnienia
☑️oznakowanie pionowe i poziome