Przebudowa ulicy Północnej | Kliknij >>>

To jeden z większych i ważniejszych projektów drogowych realizowanych w 2021 roku w Lubartowie.  Miasto pozyskało na ten cel ponad 2,5 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość całego projektu to ponad 5 mln zł.

Zakres prac dla ul. Północnej:
- remont nawierzchni ulicy,
- budowa ciągu pieszego,
- budowa zjazdów,
- przebudowa odwodnienia ulicy,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.